Neurac  slyngebehandling

Neurac slyngebehandling er behandling og trening i slynger. Vi bruker slyngene som en aktiv tilnærming til muskel- og skjelett-plager, hvor målet er å trene opp og å gjenvinne funksjonelle bevegelsesmønstre. En fordel med bruk av slynge i behandling er at det er mulig å avlaste kroppsvekten slik at muskulaturen kan arbeide uten smerter. Dette kan gi umiddelbar smertelindring. Ved bruk av slynger stilles det krav til balanse og stabilitet, som gjør at man hele tiden må justere seg med aktivt muskelarbeid. Dypt stabiliserende muskulatur, eller «kjernemuskulatur», aktiveres for å opprettholde kontroll på ryggrad og andre ledd.

For mer info se: www.redcord.no


“Målet med behandlingen er å aktivere deaktiverte muskler og gjenvinne funksjonelle bevegelsesmønstre”

Tromsø Fysioterapi