Gruppebehandling

Tromsø Fysioterapi har forskjellige gruppetreningstilbud hvor vi blant annet bruker slynger i treningen. Dette tilbudet ser vi på som en viktig del av den individuelle behandlinga. Alle som trener i grupper hos oss skal gjennom en individuell undersøkelse i forkant. Dette for at vi skal kunne tilrettelegge best mulig og deltakerne få godt utbytte av treningen, samt finne riktig gruppe for hver enkelt. I tillegg til gruppetreningen som gjøres på klinikken får man et individuelt treningsprogram for å gjøre hjemme mellom gruppetreningene.

Gruppetreningene har varighet på 55 minutter, og belastningsnivået er individuelt tilpasset hver enkelt. En stor fordel med Redcord-slynger som vi bruker her på klinikken, er at det er lett å justere belastningen/avlaste ulike kroppsdeler hvis noen øvelser gir smerter. Det gjør at man kan gjøre øvelsene og få god trening uten smerter.

Oppdatert timeplan og navn på gruppene kan finnes på vår facebookside til enhver tid.


Målet med treningen er å styrke svakheter og gjenvinne optimal funskjon i kroppen. I all gruppebehandling fokuserer vi på et godt muskelsamspill mellom kroppens ulike deler. Når man går med smerter over tid opplever vi som terapeuter at den dype muskulaturen ofte «slår seg av», mens annen muskulatur jobber overtid og oppleves stiv og vond. Denne ubalansen er uheldig og man kan komme i en vond sirkel hvor smertene vedvarer eller forverres. Med riktig trening kan man gjenvinne en god balanse og et godt muskelsamspill mellom kroppens ulike deler i bevegelse.