Nålebehandling  (IMS/Dry needling)

Begrepet IMS som er forkortelse for «intermuskulær stimulering» brukes når man stimulerer muskelknuter (triggerpunkter) med en akupunkturnål. Til sammenligning med TENS og TNS skjer stimuleringen inne i muskelen, ikke gjennom huden.

Det er flere måter å jobbe med nålene. Enten kan man bruke elektrisk stimuleringen på nålene for en kortere tidsperiode eller man kan jobbe med nålen for å treffe triggerpunkter uten bruk av elektrisk stimulering (dry needling).


Man kan deaktivere muskelknuter (triggerpunkter) ved hjelp av de ulike nålemetodene slik at pasienten opplever at muskelspenningene slipper og at smerten lindres. Samme dag som man har fått en nålebehandling vil muskulaturen som har blitt nålet føles støl og sår. Dette kan være ubehagelig men er gjerne et tegn på at man har deaktivert relevante triggerpunkter.

Nålebehandling kan være effektivt alene men vil i de fleste tilfeller være et tiltak som man kombinerer med for eksempel leddmobilisering, øvelsesbehandling, slyngetrening og andre fysioterapitiltak.

Det må understrekes at nåling av triggerpunkter IKKE er akupunktur, og at man derfor ikke trenger å ha kunnskap om klassisk kinesisk medisin (TCM) for å utføre behandlingen.

Nåling av triggerpunkter slik vi utfører det på Tromsø Fysioterapi er basert på den vestlige smerte/nevrofysiologien. Vi opplever at dette kan være en svært effektiv behandling for raskt å redusere smerter, som gjør at man hurtigere kan starte aktiv behandling.


“Vi opplever at dette kan være en svært effektiv behandling for raskt å redusere smerter”

Tromsø Fysioterapi