Om behandlinger

Vi tilbyr flere typer behandlinger. Hvilken behandling vi velger avhenger av en grundig samtale og undersøkelse. I samarbeid med pasienten lager vi så et behandlingsopplegg. Noen trenger to-tre behandlinger kombinert med egenøvelser som de kan gjøre hjemme, mens andre trenger tettere oppfølging over tid. Hvilke behandlinger vi da gjør avhenger selvfølgelig av type plage, varighet og omfang. Vi har god erfaring med å kombinere ulike typer behandling. For eksempel kan nålebehandling eller teip fungere bra som smertelindring i starten av et behandlingsforløp, som videre gir mulighet til å gjøre annen type behandling og treningsøvelser smertefritt. Vi kombinerer alltid individuell behandling med hjemmeøvelser, noe som er avgjørende for et varig og godt resultat. Vi følger opp øvelsene og progredierer og endrer opplegg underveis i behandlingen ettersom vi oppnår resultat eller står fast.


Som et ledd i behandlingen tilbyr vi også trening i gruppe, for ulike plageområder og nivåer, alt etter hvor man er i forløpet. Et «gruppekurs» varer i 8 uker og ledes av våre fysioterapeuter. Her bruker vi slynger, strikk, baller og annet enkelt utstyr. Dette gjør øvelsene varierte og lette å følge opp hjemme underveis i kurset samt fortsette å gjøre etter endt behandling.

Vi er svært opptatte av å være faglig oppdaterte når det gjelder rehabilitering av muskel- og skjelettplager. Alle våre fysioterapeuter har kurs i og erfaring med bruk av slynger/redcord, manuelle teknikker, leddbehandling og nåler. I tillegg har vi «hver våre» spesialområder, som vi har valgt å fordype oss i. For eksempel føtter og såletilpasning, kognitiv terapi, graviditet og bekkenplager osv. Vi har jevnlig internundervisning og fagdager, og vi bruker hverandre til både rådføring og samarbeid om pasienter.


“Vi er svært opptatte av å være faglig oppdaterte når det gjelder rehabilitering av muskel- og skjelettplager”

Tromsø Fysioterapi