Kinesiotaping

Kinesiotape-metoden er en rehabiliterende tape-teknikk som påvirker kroppens egne tilhelingsprosesser. Tapen stimulerer muskulatur og gir stabilitet til ledd uten å påvirke bevegelsesutslag. Gjennom bruk av kinesiotaping er det mulig å korrigere muskelaktivitet slik at pasienten kan få mindre smerte og normalisering av funksjon. Et eksempel kan være å korrigere plasseringen til kneskjellet, slik at det gir redusert smerte for eksempel i gange.

For mer info se: www.kinesiotaping.no


“…påvirker kroppens egne tilhelingsprosesser ved å stimulere muskulatur og gi stabilitet til ledd uten å påvirke bevegelsesutslag”

Tromsø Fysioterapi