Mulligan  leddmobilisering

Metoden er en form for manuell terapi og er utviklet av Brian R Mulligan. Konseptet består av mobiliseringsteknikker for alle kroppens ledd for å bedre neurofysiologien og det mekaniske samspill. Teknikkene er smertefrie, men kan noen ganger gi litt smerte hvis vevet blir overfølsomt for berøring.


Teknikkene er skånsomme og utføres aktivt mens pasienten selv beveger kroppen. Fordelen med dette er at det integrerer pasientens bevegelses-problematikk. Når det er indikasjon for metoden og de blir utført av en kompetent behandler, vil teknikkene ha en signifikant effekt med umiddelbar virkning. Vi opplever at disse teknikkene ofte er et svært godt alternativ til mer tradisjonell manipulasjonsbehandling og passiv leddmobilisering.

Mulligan-teknikkene gir deg ofte rask bedring og vi på Tromsø Fysioterapi bruker disse teknikkene mye for å komme tidlig i gang med aktiv rehabilitering. Vi bruker dette i kombinasjon med andre behandlingsteknikker.


“Teknikkene er skånsomme og utføres aktivt mens pasienten selv beveger kroppen”

Tromsø Fysioterapi