Funksjonell Perifer Nervestimulering

Plagene vi opplever i muskler og skjelett påvirker også nervesystemet vårt. Nervesystemet vårt styrer det meste som foregår i kroppen vår inkludert våre muskler og ledd.

Mange pasienter har vanskelig for å bli kvitt plagene sine gjennom tradisjonell muskel skjelett rehabilitering. Grunnen til dette er at tradisjonell tankegang rundt rehabilitering ikke klarer å rehabilitere nervesystemet på en effektiv og god måte. Har man hatt en akutt skade eller smerter over tid vil nervesystemet være preget av dette og ikke sende optimale nervesignaler til muskler og ledd.

Siden 2016 har Øyvind tatt i bruk en spesiell nålemetode som han har lært av den dyktige portugisiske fysikalskmedisineren Hugo Silva Pinto. Metoden heter «Funksjonell Perifer Nervestimulering». Metoden går ut på at man undersøker muskel og skjelett apparatet svært grundig og implementerer nevrologisk kunnskap i denne undersøkelsen. I behandlingen plasserer man nåler enten nært perifere nerver eller i muskulatur som tilhører samme del av nervesystemet som stedet man ønsker å stimulere. Nålene stimuleres med strøm slik aktuell muskulatur beveger seg under behandlingen. Denne nålemetoden er skånsom og pasienten skal ikke oppleve behandlingen som smertefull.

For å illustrere tankegangen vil f.eks. noen som har hatt kneplager over tid også ha svakheter i deler av hoften fordi kne og deler av hoften får sine signaler fra samme del av nervesystemet. I rehabiliteringen må man da jobbe med hele dette systemet for å få en optimal rehabilitering. Et behandlingsforløp vil da bestå av en grundig undersøkelse, rehabilitering av nervesystemet ved at man stimulerer nervene og musklene med elektroakupunktur for deretter å gjennomføre en mer tradisjonell opptrening.

Øyvind har gode erfaringer med at elektroakupunkturen reduserer pasientens smerter og øker musklenes styrke gjennom bedre nevrologisk funksjon. Ved å bruke denne metoden vil den aktive  opptreningen kunne starte på ett mye høyere nivå enn om man skulle gjennomføre en mer tradisjonell opptrening der man må forholde seg til smerter og nedsatt nevrologisk funksjon.

Det er Øyvind på Tromsø Fysioterapi som bruker denne metoden.


Bestill time:

  Navn:

  E-post:

  Time*:

  Funksjonell Perifer Nervestimulering

  Din beskjed:

  *Behandlingen utføres av Øyvind Arntsen.