Fysioyoga

I FysioYoga tilnærmer vi oss kroppen gjennom pust, tilstedeværelse og oppøvelse av god kroppsbevissthet. En rolig og dyp pust virker avslappende på muskulatur og bidrar til å senke stressnivå og redusere smerter. Tilstedeværelse er en sentral del av enhver yogapraksis og er grunnlaget for å bli kjent med seg selv og og for å forbedre kroppsbevisstheten. God kroppsbevissthet er viktig for å kjenne hvordan man utfører forskjellige bevegelser og på den måten bli bedre kjent med kroppen sin og kanskje endre bevegelsesmønster hvis det er nødvendig.