Charlotte Wilsgård Olsen

Charlotte Wilsgård Olsen

Fysioterapeut

Charlotte er utdannet fysioterapeut ved Universitetet i Tromsø. Hun har begynt på en mastergrad i klinisk fysioterapi, og vil få spesialkompetanse på muskel- skjelett, revmatologiske og ortopediske lidelser.

Charlotte jobber med de fleste problemstillinger, blant annet akutte og langvarige smerter i muskel- og skjelettsystemet, redusert funksjon, arbeidsrelaterte plager, og opptrening før og etter operasjoner.

I møte med pasienter har Charlotte et helhetlig fokus, og hun opplever at det er viktig for å kunne gi optimal behandling. Ved første time vil pasienten få en grundig undersøkelse og vurdering av sin problemstilling. I behandling benyttes ulike øvelser og teknikker, samt informasjon og veiledning. Charlotte har fokus på at pasienten selv er aktivt deltakende for å bedre egen helse, blant annet i form av øvelser og ved å jobbe med egne ressurser. Underveis i oppfølgingen får pasienter ofte hjemmeoppgaver med blant annet tilpassede øvelsesprogram.


Grafikk - TherapyIcon 50x50Timebestilling  Charlotte:

Navn:

Telefon:

E-post:

Din beskjed:

Kontaktinfo:

 484 03540
 charlotte@tromsofysioterapi.no